GDPR

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
I. ПРЕАМБЮЛ
1. Този сайт (https://www.growyourforest.bg) се управлява от "3 3 3 БИО" ООД, ЕИК: 206300519, със седалище и адрес на управление в Република България, Област Видин, Община Димово, с. Арчар, п.к. 3770, ул. Вилна зона Рациария № кв.9.1, представлявано от управителя Иван Йорданов Хартарски. В целия сайт термините “ние”, “нас” и “нашата” се отнасят до "3 3 3 БИО" ООД. "3 3 3 БИО" ООД управлява и поддържа сайта  (уебсайт, сайт) включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт от вас, като потребител,  при условие, че приемете всички посочени  общи условия за ползване, политики, правила и пояснения. Чрез посещение на нашия сайт и потвърждаване на съгласие, че приемате настоящите правила и Общите условия за ползване на интернет сайта вие се съгласявате да ги спазвате.
2. "3 3 3 БИО" ООД се ангажира да защитава личните ви данни. Тези правила за защита на личните данни определят как ние използваме и защитаваме всякаква информация, която ни предоставяте, когато използвате нашия сайт. Ако имате въпроси или коментари относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас на имейл office@growyourforest.com или на телефон +359 988 891 997. 
3. Ние няма да продаваме, предоставяме, търгуваме и даваме вашите електронни адреси и лични данни на никого, по никакъв повод, като спазваме закона за Защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GRDP) Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Лице отговорно за защита на личните данни е управителят на "3 3 3 БИО" ООД 
5. Вашите лични данни се съхраняват за времето през което вие имате регистриран профил/акаунт в нашя сайт. В случай, че заявите изтриване на вашя профил/акаунт съгласно разпоредбата на Раздел V, т.2 ние ще изтрием вашите лични данни.
II. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Ние приемеме вашите данни в момента, в който се регистрирате и създадете вашия профил във формата за регистрация, което представлява вашето съгласие да предоставите личните си данни.  Ние използваме предоставената от вас информация, за да администрираме вашия профил, за да изпълнил задълженията си по сключения между нас договор от разстояние и да ви предоставяме информация за изпълнение на правата и задълженията по сключения между нас договор от разстояние, съгласно Общите условия за ползване на сайта. 
2. За регистрация в нашия бюлетин, вие въвеждате единствено електронния си адрес. Ако се регистрирате за нашия бюлетин, ще получавате актуална информация от нас, информация за нашите допълнителни услуги и статии. Включването ви в бюлетина е доброволно и вие можете да се отпишете от всеки от тях по всяко време, като кликнете върху линка за отписване или ни уведомите по имейл или телефон. Ние не предоставяме нашата база данни с регистрирани потребители на други лица и организации.
3. Правото на изтриване на данните или  право „да бъдеш забравен“
Имате право да поискате да изтрием Вашите данни .Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които да налагат обработването и съхраняването им. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.
4. Правото  на преносимост на данните 
В случай на изрично писмено искане от страна на потребителя на интернет сайта, ние ще предадем и прехвърлим данните на друг администратор в структуриран, и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически възможно.

5.Правото на възражение
Всеки потребител може по всяко време  да възрази срещу обработката на личните му данни, както и в случаите, когато се обработват на основание целите на наши легитимни  интереси така и за целите на директния маркетинг. 
6. Правото на жалба
Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни  ако считате, че тяхната защита е била нарушена.
7. Орган за подаване на жалби
Комисията за защита на личните данни - гр. София - 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg. 
III. СИГУРНОСТ
1. За да има сигурност на вашите данни, достъпът до вашите данни е защитен с парола. Има включено SSL криптиране, при връзката на вашия браузър и нашия сайт, срещу възможни нежелани дейности. Вие сте отговорни да защитите сигурността на вашата информация за вход в системата.


IV. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ И НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
1. За да можете да използвате определени страницици, подстраници и функционалности на интернет сайта, за да можете да създадете профил/акаунт в сайта или да използвате и да се абонирате за услугата, предлагана от сайта, ние ще изискаме да ни предоставите информация, която ви идентифицира лично. Тази информация може да включва:
- Вашето име;
- Вашата електронна поща;
- Адрес;
- Името, идентификационен код и седалище на дружеството Ви, в случай на издаване на фактура; 
- Телефонен номер;
- IP адрес;
2. Изплащането на парични суми въз основа на правата и задълженията на потребителя, съгласно Общите условия за ползване на сайта и сключения договор от разстояние може да се осъществени чрез един от следните начини: PayPal, или Банков превод. В този случай е възможно да е необходимо да предоставите данни за банкова/кредитна карта. За всички лични данни необходими за използването за външна на сайта платежна система, отговаря съответния оператор на платежната услуга.
3. Информацията, която събираме, може да бъде използвана за потвърждаване на самоличността ви, за създаване на профила ви в сайта, за приемане и извършване на плащания или за кореспонденция с вас.
4. Всички бюлетини за електронна поща съдържат указания да се включите в списък и да се абонирате, както и указания и линк/връзка за отписване. Можете също да се свържете с нас на имейл адрес или по телефон, за да премахнем имейл адреса ви от нашите листи и списъци по всяко време.
5. Никога не продаваме и не споделяме вашата лична информация на никое лице или организация, освен когато това се изисква от приложимото законодателство на Република България.
V. ВАШИЯТ ПРОФИЛ/АКАУНТ
1. Когато потвърдите съгласието си с Общите условия за ползване на сайта, вие създавате своя профил, където предоставяте вашата лична информация. От вашия профил можете да преглеждате:
Да променяте паролата и данните на профила си;
Да заявите информация за платените от и към вас парични суми;

2. Вие можете да се възползвате от правото си „да бъдете забравени” като изтриете профила си по всяко време, както и да получите информация за профила си, която искате да изтриете, като се свържете с нас на имейл адрес или по телефон. В случай, че желаете да получите информация за Вашия профил, която искате да изтриете от нашия сайт, моля пишете ни на адрес office@growyourforest.com
 VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРЕДИТНАТА/ДЕБИТНАТА ВИ КАРТА
1. Плащанията са напълно защитени и криптирани с SSL сертификат. Ние не съхраняваме информацията за кредитната ви карта. Сигурността на заплащането с външни за сайта ни платежни системи се гарантира от тяхната система за сигурност.
2. „3 3 3 БИО” ООД се грижи за запазване на сигурността на Вашата лична информация. Ние сме внедрили подходящи, електронни и управленски процедури, за да предотвратим неоторизиран достъп, промяна, разкриване или загуба на вашата лична информация. Ние не носим отговорност за каквото и да е нарушение на сигурността или действия, предприети от трети страни, които могат да получат информацията. Ние се задължаваме да ви информираме своевременно, ако такова злонамерено действие се случи.
VII. ИЗПОЛВАНЕ НА БИСКВИТКИ (Cookies)
1. “Бисквитката” е малък файл, изпратен до вашия браузър от уеб сървър, който се съхранява на вашия компютър. “Бисквитката” не може да даде достъп до компютъра ви или до някаква информация, съхранявана на вашия компютър. Ние използваме “бисквитки”, за да позволим на сайта да ви отговори като физическо лице, като събира и помни информация за Вашите предпочитания при използване на сайта, така че когато посетите сайта, Вашите предпочитания за ползване на сайта да са вече настроени. Бисквитките се използват и за персонализиране на съдържанието, което виждате на сайта. Можете да изберете да приемате или да не приемете “бисквитките”. Повечето уеб браузъри автоматично приемат “бисквитки”, но можете да промените настройката на браузъра си, за да отхвърлите “бисквитките”. Това може да ви попречи да се възползвате максимално от уебсайта. 

VIII.ОНЛАЙН РЕКЛАМА
1. Използваме ремаркетинг в Google AdWords, за да рекламираме продуктите на сайта ни в интернет. AdWords Ремаркетинг показва подходящи реклами, съобразени с Вашите предпочитания, въз основа на уебсайтовете, които сте разглеждали, като поставя “бисквитка” на вашия компютър или електронна  устройсто. Ремаркетингът на Google AdWords ни позволява да приспособяваме нашите маркетинг активности, така че да отговаряме по-добре на вашите нужди и да показваме само реклами, които са подходящи за Вас. Ние рекламираме нашите продукти и във FaceBook, като използваме възможностите на платформата.
IX. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ
1. „3 3 3 БИО” ООД притежава всички права за собственост върху нашия софтуер, код, бази данни, дизайн и всяко друго вътрешно разработено приложение, предоставено на сайта.  Вие притежавате всички права върху данните си, предоставени ни в процеса на ползване на услугата. Ние използваме външни доставчици и хостинг компании за предоставяне на софтуер, хардуер, съхранение, работа в мрежа и други необходими технологии, необходими за предоставяне на услугата. Личните данни, които предоставяте, ще бъдат обработвани и съхранявани в нашата база данни за целите на сключения между нас договор от разстояние или в списъка за абонати на Бюлетина (ако сте абонат на бюлетина) отговорно съхранявани за целите на:
- Съставянето, изпълнението и прилагането на договора за заем /договора от разстояние/;
- Удовлетворяването на Вашите искания и
- Ако сте абонат на нашия електронен бюлетин – предоставянето на информация за продуктите на сайта, новини, дейности свързани със сключения договор от разстояние.
2. Ако сте регистриран потребител можете да променяте и редактирате информацията в своя профил. По всяко време можете да се отпишете от нашия електронен бюлетин и да прекратите абонамента си. В случай, че ни предоставяте лични данни за трета страна, Вие ще носите отговорност за това да я информирате за използването на нейните лични данни, както и за получаването на съответното изрично съгласие тази информация да бъде предоставена за описаните по- горе цели. 
3. Вашето решение да ни предоставите своите лични данни е доброволно. Ако обаче не ни предоставите исканата информация, ние може да нямаме възможност да изпълним целите, очертани в настоящите Правила за защита на личните данни, както и в Общите услови за ползване на сайта. 
Потребителят (Вие) с настоящото гарантира, че предоставените лични данни са верни и точни и се ангажира да ни уведомява за всякакви промени или изменения в тях. Всяка загуба или щета, причинена на уебсайта или на отговорното за уебсайта лице, или на която и да било трета страна, чрез предоставянето на невярна, неточна или непълна информация във формуляра за регистрация ще бъде отговорност единствено и само на потребителя.
X. УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
1. Ние полагаме всички усилия, за да ви предоставим достъп до вашата лична информация, да ви позволим да отстраните всякакви неточности или да премахнете Вашата лична информация по Ваша молба, при условие че не се изисква тя да бъде запазена за бизнес цели или от приложимото законодателство на Република България. 
2. Ние ще изискваме от вас да идентифицирате себе си и информацията, която поискате да получите, премахнете, промените или коригирате, преди да имате възможност да направите което и от тези действия. Когато предоставяме достъп до вашата лична информация за целите на промяна, коригиране или премахване, ние правим това безплатно. За да поискате достъп, поправка или премахване на личната ви информация можете да ни информирате писмено на имейл office@growyourforest.com
3. Вие можете да коригирате вашата лична информация като влезете във вашия профил. Вие имате неограничен достъп до вашия профил. От вашия профил можете да да променяте паролата и данните на профила си. В случай, че желаете да премахнем  Вашия профил от нашата база данни, моля, свържете се с нас на office@growyourforest.com. Ние ще премахнем цялата информация и данни от сайта в рамките на 7 работни дни след получаване на вашата молба, освен ако не е необходим по-дълъг срок за прекратяване действието на сключения договор от разстояние.
XI. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРОМЕНИ НА ПРАВИЛАТА 
1.Ние можем да променяме тези Правила за защита на личните данни. Промените ще влязат в сила от датата на публикуването им в сайта. 
2. Всеки път, когато използвате този уебсайт ще бъдете обвързани с настоящите Правила за защита на личните данни и трябва да преглеждате този текст всеки път, когато използвате сайта, за да сте сигурни, че сте съгласни с тях.
XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
Въпроси относно Правилата за защита на личните данни може да се изпращат на имейл адресoffice@growyourforest.com или на телефон +359 988 891 997